Rejestracja chwilowo niedostępna.

  1. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo maila potwierdzającego rejestrację z fakturą. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od daty wskazanej na fakturze, nie później niż do dnia 10 listopada 2023 r.
  2. Przesłanie Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w Konferencji „Agrowoltaika w Polsce” oraz stanowi warunek dopuszczenia do uczestnictwa w Konferencji, która odbędzie się 15 listopada 2023 r. w Hotelu Radisson Collection, Grzybowska 24, Warszawa, o godz. 10:00
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji koszty nie będą zawracane i Uczestnik będzie ponosił 100% ceny udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  4. Wymienione koszty obejmują udział w Konferencji w dniu 15 listopada 2023 r., materiały konferencyjne, przerwę kawową oraz lunch.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian w programie.
  6. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) www.stowarzyszeniepv.pl.
  7. Dodatkowych informacji udziela Izabela Lazar (ilazar@stowarzyszeniepv.pl), tel. +48 503 015 313